Η Ιστορία του Σχολείου

Σύντομα θα μπορείτε να ενημερωθείτε για την ιστορία του σχολείου μας.